Ara de la Catedral s. XI

0

Ara romànica que es creu que prové de la Catedral de santa Maria, actualment situada a l’església de sant Miquel del conjunt catedralici. Per la seva tipologia s’inclou en la producció dels tallers narbonesos i rossellonesos dels s. X-XI. Recuperada l’any 1960 a les golfes damunt la nau lateral nord de la Catedral.