El Fons

0

fons


.
Les Col·leccions

Pintura mural
La col·lecció de pintura mural del Museu Diocesà d’Urgell correspon majoritàriament al període romànic i prové de les comarques del Pirineu, concretament de les esglésies d’Estaon, d’Isavarre, de Surp, de Sorpe, de València d’Àneu, d’Aineto, de Cabdella, de Baltarga, i d’Os de Civís. La major part d’aquestes pintures murals arribaren al Museu cap als anys seixanta. També ingressaren les pintures provinents de la Catedral de Santa Maria (capella de la torre de Sant Just, capella de Sant Ermengol i capella de Sant Jaume) i de l’església de Sant Miquel.

Pintura sobre taula
Segles XIV al XVI, destaquen el retaule de l’església de Sant Esteve d’Abella de la Conca, de Pere Serra, d’estil italogòtic del s. XIV, i els sarcòfags de Fra Bernat de Travesseres i Fra Ponç de Planés. Del segle XV, sobresurten una taula de Valentí Montoliu i una altra de la flagel·lació procedent del retaule major de l’església dels Sants Just i Pastor de Son. Cal destacar que pintura gòtica molt tardana, dels. XVI, procedent del Pirineu està molt ben representada.

Pintura sobre tela
La pintura sobre tela està representada per un conjunt de setze teles de grans dimensions datades del s. XVI, procedents del conjunt catedralici de Santa Maria d’Urgell. Són pintures de gran qualitat i delicadesa que representen figures de l’antic testament: tres profetes, el patriarca Jacob i els seus 12 fills, representants de les 12 tribus d’Israel. Aquestes teles havien de decorar la sala on se celebraren les reunions sinodals del Bisbat.

Escultura
La col·lecció d’escultura del Museu Diocesà d’Urgell comprèn des del romànic al s. XIX. De l’època romànica, destaquen les Mare de Déus procedents de les comarques pirinenques, els capitells romànics procedents de la col·legiata de Santa Maria de Tremp, un parell de sarcòfags de pedra de la segona meitat del s. XII i l’Ara de marbre romànica de la Catedral.

Del segle XIV l’element més rellevant és el retaule en pedra de sant Bartomeu de Cubells representatiu de l’escola de Lleida.

Ja del s. XVI i fins al s. XVII sobresurten les obres de Jeroni Xanxo realitzades per a la església de la Pietat del conjunt catedralici d’Urgell: el Retaule de la Pietat i el conjunt de la Dormició. D’estil pròpiament barroc, trobem l’urna d’argent de Sant Ermengol  datada al 1753. D’altra banda, cal assenyalar que el Museu custodia una important col·lecció d’escultura d’estil molt popular, procedent de les parròquies de la Diòcesi, d’entre els segles XVI i XVIII.

Orfebreria
El Museu Diocesà d’Urgell compta amb una important col·lecció d’orfebreria procedent del tresor de la Catedral i de les diferents parròquies del Bisbat. Cronològicament comprèn des del s. XI al s. XX. Calzes, patenes, custòdies, copons, crismeres, canadelles, canelobres, píxides, portapaus, bordons, àmfores, navetes, salpassers, diferents tipologies de creus -d’altar, veracreus, creus processionals- palmatòries, encensers, reliquiaris, sacres, etc.

Metal·listeria
Al Museu Diocesà d’Urgell es custodia una petita col·lecció d’objectes de forja i metall, de diferents períodes. Destaquen els hostiers, i les bacines procedents del nord d’Europa.

Lipsanoteques i reliquiaris
Conjunt de lipsanoteques i reliquiaris de la Catedral (s. XI – XII) la major part  procedents de la troballa que es realitzà a la Catedral durant les obres de restauració de l’altar major l’any 1960. Bona part d’aquestes peces de refinada factura procedeixen dels territoris andalusins. Formant part del botí de l’expedició bèl·lica a Còrdova encapçalada pel Ramon I de Barcelona i Ermengol I d’Urgell.

Còdexs i documents
Compta amb una petita però molt preuada col·lecció de còdexs i documents entre els segles  segles X i XIV.

Destaca el Còdex del s. X. del Beatus de la Seu d’Urgell, que conté el comentari de l’Apocalipsi del Beat de Liébana il·lustrat amb 86 miniatures. És una de les peces més apreciades de la col·lecció del Museu; fou robada l’any 1996 i recuperada posteriorment al 1997.

La Butlla, en papir, del papa Silvestre II escrita l’any 1001, i el luxós missal s. XIV donat pel Bisbe Galceran de Vilanova a la Catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell.

Indumentària
El Museu Diocesà d’Urgell conserva una petita col·lecció d’indumentària formada per casulles, dalmàtiques, capes, estoles, maniples… i altres paraments d’altar.

La peça més rellevant és la casulla de Sant Ermengol (datada entre els segles VIII-X); fins a la seva restauració al 201, era coneguda com a capa de Sant Ermengol.

Teixits
Els teixits que formen la col·lecció del Museu d’època romànica provenen de la Catedral de Santa Maria, i són un total de 37 teixits diferents. Aquests teixits van ser trobats durant les obres de restauració de l’altar major de la Catedral l’any 1960. Tots ells van ser restaurats en el seu dia pel Museu tèxtil i de la Indumentària de Barcelona.

El conjunt de teixits que provenen de la Catedral de la Seu d’Urgell, es troben repartits en diverses institucions: el Museu Diocesà d’Urgell, el Museu Tèxtil i de la Indumentària de Barcelona, El Museu Episcopal de Vic, Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, Instituto Valencia de Don Juan de Madrid, Victoria and  Albert Museum de Londres,  la fundació privada Abegg-Stiftung de Suïssa i Detroit Institute of Arts (Estats Units).