Els cònsols de la ciutat

0

MDU-83gran

S. XIV. Anònim. Fragment de pintura mural procedent de la Catedral de Santa Maria d’Urgell. S’hi representen quatre personatges civils, emmarcats per arcs ogivals, identificats com a Cònsols de la Ciutat. Destaquen els grafits i inscripcions cronològicament posteriors a les pintures.