La Flagel·lació de Son

0

MDU-95pCompartiment de la predel·la del retaule major de l’església de Sant Just i Sant Pastor de Son del pintor Pere Espallargues. L’autoria d’aqueta taula s’ha atribuït a un segon pintor que intervingué en la realització del retaule i que s’ha anomenat Mestre de Son.