Les pintures de Sant Andreu de Balltarga

0

Balltarga2

Segona meitat segle XII. Presenta un programa iconogràfic de clar sentit eucarístic, que es plasma en  escenes com el Sant Sopar, la Crucifixió amb el sol i la lluna plorant, la pesca miraculosa, entre d’altres.