Lipsanoteques de vidre i fragments

0

MDU-22

S. XI. Procedents de la Catedral de Santa Maria. Destaca un petit  flascó de vidre verdós que conté una relíquia a l’interior.

L’ús d’aquests tipus de flascons és corrent des de l’antiguitat, i originàriament emparats per a guardar líquids o pólvores. Més tard, foren reutilitzats com a lipsanoteques.