Lipsanoteques i reliquiaris

0

MDU-17

Lipsanoteques procedents de la catedral de Santa Maria s. XI.

Destaquen pels materials emprats com l’ambre, l’atzabeja i el vori. Aquests objectes se segellaven amb cera, per tal d’evitar profanacions -normalment la cera tenia l’empremta del segell del bisbe o del comte-.  La reutilització d’objectes d’usos profans com els flascons de vidre, i objectes com els dels materials aquí representants, per a usos litúrgics era un costum molt estès en el món romànic.