Crist d’Olp

0

MDU-53-detall

Talla de fusta del segle XIII, de gran qualitat estilística. Entronca amb les representacions de Crist en els davallaments romànics.