Museu Segur

0
MUSEU DIOCESÀ D’URGELL SEGUR
Què cal saber sobre la reobertura del Museu Diocesà d’Urgell i conjunt catedralici
Indicacions generals- Consells per a la visita

  • La visita es farà de forma individual o bé per unitat de convivència.
  • Es podrà visitar tot el conjunt però amb un aforament limitat per garantir la seguretat dels visitants.
  • A cada espai es disposarà d’un cartell amb els aforaments recomanats.
  • Cal fer servir la mascareta tant pels adults com pels infants.
  • Cal respectar la distància de seguretat de 2 metres.
  • S’han habilitat dispensadors de gel hidroalcohòlic per poder-vos rentar les mans a l’entrada del Museu.
  • Cal seguir el recorregut recomanat.
  • Cal fer servir l’ascensor només individualment o per grups de convivència.
  • Es recomana no tocar les superfícies.
  • Es recomana el pagament amb targeta de crèdit.
  • Es recomana seguir les instruccions del personal del Museu.

 

Si sou un grup hem habilitat a la web una finestra per fer les vostres reserves
www.museudiocesaurgell.org/reserves-de-grups/

Moltes gràcies per la vostra col·laboració

MUSEO SEGURO
Todo lo que hay que saber sobre la reapertura del Museo Diocesano de Urgell y el conjunto catedralicio
Indicaciones generales-Consejos para la visita

  • La visita será realitzarà de forma  individual o bien por unidad de convivencia.
  • Se podrá visitar todo el conjunto pero con un aforo limitado para garantizar la seguridad de los visitantes.
  • En cada espacio se dispondrá de un cartel con los aforos recomendados.
  • Es obligatòria el uso de  la mascarilla tanto para los adultos como para los niños.
  • Se recomienda respetar la distancia de seguridad de 2 metros.
  • Se han habilitado dispensadores de gel hidroalcohólico para lavar las manos a la entrada del Museo.
  • Solo podrà utilizarse el ascensor de forma  individual o por grupos de convivencia.
  • Se recomienda seguir el recorrido indicado.
  • Se recomienda no tocar las superficies.
  • Se recomienda el pago con tarjeta de crédito.
  • Se recomienda seguir las instrucciones del personal del Museo.

   

  Para los grupos hemos habilitado en la web una ventana para hacer sus reservas:
  www.museudiocesaurgell.org/reserves-de-grups/

  Muchas gracias por vuestra colaboración.