Patriarca Joseph

0

patriarques

S. XVI. Conjunt de setze teles de grans dimensions procedents del conjunt catedralici de Santa Maria d’Urgell. Pintures de gran qualitat i delicadesa que representen figures de l’antic testament: tres profetes, el patriarca Jacob i els seus 12 fills, representants de les 12 les tribus d’Israel. Aquestes teles havien de decorar la sala on se celebraren les reunions sinodals del Bisbat.