Retaule dels Goigs de la Verge d’Abella de la Conca

0

MDU-71

Del pintor Pere Serra de la segona meitat del segle XIV i d’estil gòtic. Presenta a la Verge amb el nen acompanyada d’àngels músics i la figura del donant Berenguer d’Abella, senyor d’Abella de la Conca, en la taula central i envoltada per les representacions dels Goigs de la Verge als carrers laterals. El retaule fou robat l’any 1972 i recuperat a  Nova York l’any 1978.