Urna de Sant Ermengol

0

urna3

Urna reliquiari de plata d’estil barroc, destinada a preservar el cos del Bisbe sant Ermengol. Fou encarregada pel Capítol a l’argenter de Barcelona Pere Lleopart l’any 1753, i acabada al 1755.